Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Часописи Уџбеници и монографије Стари каталог издања Нови каталог издања
Издаваштво

Факултет је током досадашњих 50 година свог постојања издавао и издаје следеће часописе:

  • Зборник радова (од 1965-1977. године)

Уредник: Проф. др Предраг Николић

  • Гласник рударства и металургије (од 1977-1997. године)

Уредник: Проф. др Живан Живковић

  • Journal of Mining and Metallurgy (од 1997. године)

Editor-in-Chief: Проф. др Живан Живковић (од 1997. године)

 

– Section A: Mining (ISSN 1450-5359)

 

Co-Editor:

Проф. др Зоран Марковић (у периоду од 1997-2010. године)
Проф. др Милан Трумић (од 2010. године)

 

Technical Editor:

Др Дарко Грујичић (од 1997-2000. године)
Доц др Иван Михајловић (од 2001-2007. године)
Мр Јовица Соколовић (од 2007. године)

http://jmm-mining.com/

 

– Section B: Metallurgy (ISSN 1450-5339)

 

Co-Editor:

Проф. др Драгана Живковић (од 1997. године)Technical Editors:

Др Дарко Грујичић (од 1997-2000. године)
Доц. др Иван Михајловић (од 2001-2007. године)
Дипл. инж. Љубиша Балановић (од 2007. године)

http://jmmab.com/
  • Serbian Journal of Management (ISSN 1452-4864) (од 2006. године)
Editor-in-Chief:

Проф. др Живан Живковић (од 2006. године)

Co-Editor:

Доц. др Иван Михајловић (од 2006. године)

Technical Editors
:

Др Ђорђе Николић, MSc Ненад Милијић (од 2009. године)  
http://sjm06.com/


Рециклажа и одрживи развој (ISSN 1820-7480) (од 2008. године)

 

Уредници:

Проф. др Зоран Марковић и др Родољуб Станојловић (од 2008-2011. године)

Проф. др Милан Трумић, Проф. др Грозданка Богдановић и Проф. др Зоран Марковић (од 2011. године)

http://www.ror.tf.bor.ac.rs/

 

Међународни часопис „Journal of Mining and Metallurgy“ је наследник часописа националног значаја „Зборник радова“ и „Гласник рударства и металургије“, који је Факултет издавао у периоду од 1965. до 1997. године. Од 1997. године, часопис се издаје као међународни часопис под данашњим називом на енглеском језику, и то у две секције – Section А: Mining и Section B: Metallurgy .
Почев од броја 43 (1) за  2007. годину, часопис „Journal of Mining and Metallurgy Section B: Metallurgy“ се нашао на THOMSON REUTERS проширеној SCI листи (Science Citation Index Expanded). Након тога рејтинг часописа је даље растао, тако да се сада налази и на Journal Citation Report (JCR) листи. За 2009. годину ЈММ-B је имао импакт фактор 0.548 и позицију 29/70 у научној области „Metallurgy and Metallurgical Engineering“, а у 2010. години позиција је битно побољшана, остварен је импакт фактор 1.249 и позиција 12/76 у наведеној научној области, што га је сврстало у категорију водећих међународних научних часописа (М21), према КОБСОН-у.


thomson_reuters_sci

ОбавештењеThomson Reuters-a да је часопис „Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy“ почев од волумена 43(1)2007 постављен на SCI Expanded, JCR и МSCI листу

 

Часопис „Journal of Mining and Metallurgy , Section A: Mining“ је на основу библиометријских показатеља на КоБСОН листи сврстан у категорију М53. Међутим, одлуком Матичног одбора за енергетику и рударство Министарства за науку и технолошки развој од јуна 2010. године, овај часопис се у области технолошког развоја на листи часописа за Енергетске технологије и рударство сврстава у категорију М51 – водећи национални часопис.
Од 2006. године, Факултет издаје још један часопис - “Serbian Journal of Management”. На основу библиометријских показатеља на КоБСОН листи сврстан у категорију М24 – часопис међународног значаја верификован посебном одлуком.
Такође, од 2007. године Катедра за Рециклажне технологије и одрживи развој је покренула издавање часописа „Рециклажа и одрживи развој“. На основу библиометријских показатеља овај часопис још увек није категорисан на КоБСОН листи. Одлуком Матичног одбора за енергетику и рударство Министарства за науку и технолошки развој од јула 2009. године, овај часопис је у области технолошког развоја на листи часописа за енергетске технологије и рударство био сврстан у категорију националних часописа - М52.

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.