Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Časopisi Udžbenici i monografije Stari katalog izdanja Novi katalog izdanja
Izdavaštvo

Fakultet je tokom dosadašnjih 50 godina svog postojanja izdavao i izdaje sledeće časopise:

  • Zbornik radova (od 1965-1977. godine)

Urednik: Prof. dr Predrag Nikolić

  • Glasnik rudarstva i metalurgije (od 1977-1997. godine)

Urednik: Prof. dr Živan Živković

  • Journal of Mining and Metallurgy(od 1997. godine)

Editor-in-Chief: Prof. dr Živan Živković (od 1997. godine)

 

– Section A: Mining (ISSN 1450-5359)

 

Co-Editor:

Prof. dr Zoran Marković (u periodu od 1997-2010. godine
Prof. dr Milan Trumić (od 2010. godine)

 

Technical Editor:

Dr Darko Grujičić (od 1997-2000. godine)
Doc dr Ivan Mihajlović (od 2001-2007. godine)
Mr Jovica Sokolović (od 2007. godine)

http://jmm-mining.com/

 

– Section B: Metallurgy (ISSN 1450-5339)

 

Co-Editor:

Prof. dr Dragana Živković (od 1997. godine)

Technical Editors:

Dr Darko Grujičić (od 1997-2000. godine)
Doc. dr Ivan Mihajlović (od 2001-2007. godine)
Dipl. inž. Ljubiša Balanović (od 2007. godine)

http://jmmab.com/
  • Serbian Journal of Management (ISSN 1452-4864) (od 2006. godine)
Editor-in-Chief:

Prof. dr Živan Živković (od 2006. godine)

Co-Editor:

Doc. dr Ivan Mihajlović (od 2006. godine)

Technical Editors
:

Dr Djordje Nikolić, MSc Nenad Milijić (od 2009. godine)  
http://sjm06.com/


Reciklaža i održivi razvoj(ISSN 1820-7480) (od 2008. godine)

 

Urednici:

Prof. dr Zoran Marković i dr Rodoljub Stanojlović (od 2008-2011. godine)

Prof. dr Milan Trumić, Prof. dr Grozdanka Bogdanović i Prof. dr Zoran Marković (od 2011. godine)
http://www.ror.tf.bor.ac.rs/

 

Medjunarodni časopis „Journal of Mining and Metallurgy“ je naslednik časopisa nacionalnog značaja „Zbornik radova“ i „Glasnik rudarstva i metalurgije“, koji je Fakultet izdavao u periodu od 1965. do 1997. godine. Od 1997. godine, časopis se izdaje kao medjunarodni časopis pod današnjim nazivom na engleskom jeziku, i to u dve sekcije – Section A: Mining i Section B: Metallurgy.
Počev od broja 43 (1) za  2007. godinu, časopis „Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy“ se našao na THOMSON REUTERS proširenoj SCI listi (Science Citation Index Expanded). Nakon toga rejting časopisa je dalje rastao, tako da se sada nalazi i na Journal Citation Report (JCR) listi. Za 2009. godinu JMM-B je imao impakt faktor 0.548 i poziciju 29/70 u naučnoj oblasti „Metallurgy and Metallurgical Engineering“, a u 2010. godini pozicija je bitno poboljšana, ostvaren je impakt faktor 1.249 i pozicija 12/76 u navedenoj naučnoj oblasti, što ga je svrstalo u kategoriju vodećih medjunarodnih naučnih časopisa (M21), prema KOBSON-u.

thomson_reuters_sci

Obaveštenje Thomson Reuters-a da je časopis „Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy“ počev od volumena 43(1)2007 postavljen na SCI Expanded, JCR i MSCI listu

 

Časopis „Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining“ je na osnovu bibliometrijskih pokazatelja na KoBSON listi svrstan u kategoriju M53. Međutim, odlukom Matičnog odbora za energetiku i rudarstvo Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj od juna 2010. godine, ovaj časopis se u oblasti tehnološkog razvoja na listi časopisa za Energetske tehnologije i rudarstvo svrstava u kategoriju M51 – vodeći nacionalni časopis.
Od 2006. godine, Fakultet izdaje još jedan časopis - “Serbian Journal of Management”. Na osnovu bibliometrijskih pokazatelja na KoBSON listi svrstan u kategoriju M24 – časopis međunarodnog značaja verifikovan posebnom odlukom.
Takodje, od 2007. godine Katedra za Reciklažne tehnologije i održivi razvoj je pokrenula izdavanje časopisa „Reciklaža i održivi razvoj“. Na osnovu bibliometrijskih pokazatelja ovaj časopis još uvek nije kategorisan na KoBSON listi. Odlukom Matičnog odbora za energetiku i rudarstvo Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj od jula 2009. godine, ovaj časopis je u oblasti tehnološkog razvoja na listi časopisa za energetske tehnologije i rudarstvo bio svrstan u kategoriju nacionalnih časopisa - M52.

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.