Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Часописи Уџбеници и монографије Стари каталог издања Нови каталог издања
Издаваштво

Технички факултет у Бору има и значајну издавачку делатност, која се огледа у издавању часописа, уџбеника, монографија, електронских издања, зборника радова и других публикација.
У периоду од оснивања 1961. године до данас, Факултет је био издавач 6 часописа, 140 уџбеника и монографија, и великог броја зборника радова са научних скупова чији је Факултет организатор.
Посебно треба истаћи да у оквиру своје издавачке делатности, Факултет издаје и два међународна часописа.
        Након више од три деценије, часопис Гласник рударства и металургије, 1997. године прераста у међународни часопис Journal of Mining and Metallurgy, са две секције А – Mining и B – Metallurgy, а од 2009. године, Section B – Metallurgy се налази на Science Citation Expanded листи. Од 2010. године до данас, овај часопис је сврстан у категорију водећих међународних научних часописа (М21), у научној области Metallurgy and Metallurgical Engineering. Остварени импакт фактор за 2012. годину износи 1.435 и позиција 12/75, а од ове године ЈММ-В је добио и први петогодишњи импакт фактор који износи 1.309 и позиција у области 14/75. Други међународни часопис  који Факултет издаје од 2006. године је Serbian Journal of Management.

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.