Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Časopisi Udžbenici i monografije Stari katalog izdanja Novi katalog izdanja
Izdavaštvo

Tehnički fakultet u Boru ima i značajnu izdavačku delatnost, koja se ogleda u izdavanju časopisa, udžbenika, monografija, elektronskih izdanja, zbornika radova i drugih publikacija.
U periodu od osnivanja 1961. godine do danas, Fakultet je bio izdavač 6 časopisa, 140 udžbenika i monografija, i velikog broja zbornika radova sa naučnih skupova čiji je Fakultet organizator.
Posebno treba istaći da u okviru svoje izdavačke delatnosti, Fakultet izdaje i dva međunarodna časopisa.
        Nakon više od tri decenije, časopis Glasnik rudarstva i metalurgije, 1997. godine prerasta u međunarodni časopis Journal of Mining and Metallurgy, sa dve sekcije A – Mining i B – Metallurgy, a od 2009. godine, Section B – Metallurgy se nalazi na Science Citation Expanded listi. Od 2010. godine do danas, ovaj časopis je svrstan u kategoriju vodećih međunarodnih naučnih časopisa (M21), u naučnoj oblasti Metallurgy and Metallurgical Engineering. Ostvareni impakt faktor za 2012. godinu iznosi 1.435 i pozicija 12/75, a od ove godine JMM-V je dobio i prvi petogodišnji impakt faktor koji iznosi 1.309 i pozicija u oblasti 14/75. Drugi međunarodni časopis  koji Fakultet izdaje od 2006. godine je Serbian Journal of Management.

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.