Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Часописи Уџбеници и монографије Стари каталог издања Уџбеници Монографије Електронска издања Зборници радова Нова издања Остале публикације Нови каталог издања
Издаваштво

Зоран Н. Миливојевић

ИНФОРМАТИКА

Kомпоненте персоналних рачунара

Пунта, Ниш, 2008, 310 стр. (ИСБН 978-86-7940)

Иван Михајловић

ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДЊЕ

Бор, 2007, 254 стр. (ИСБН 978-86-80987-59-0)

Живорад Милићевић

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РУДНИКА

Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом

Бор, 2007, 409 стр. (ИСБН 978-86-80987-47-7)

Нада Штрбац

ТЕХНОЛОГИЈА И ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

Бор, 2007, 348 стр. (978-86-80987-54-5)

Божидар Ставрић, Дејан Ризнић

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Београд, 2007, 292 стр. (ИСБН 978-86-81287-44-6)

Благоје Кочовски

ЛИВЕНО ГВОЖЂЕ

Бор, 2006, 150 стр.

Здравко Љубић, Зоран Стојковић

ОДВОДЊАВАЊЕ РУДНИКА

Бор, 2006, 302 стр. (ИСБН 86-80987-39-5)

Мирјана Ристић, Милован Вуковић

УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ

Технологије прераде и одлагања чврстог отпада

Бор, 2006, 288 стр. (ИСБН 978-86-80987-48-4)

Витомир М. Милић, Живорад М. Милићевић

ОСНОВИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Бор, 2005, 361 стр. (ИСБН 86-80987-30-1)

Милован Вуковић, Александра Костадиновић, Андон Костадиновић

ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ

Београд, 2005, 348 стр. (ИСБН 86-903281-9-Х)

Живан Живковић, Милан Јелић, Немања Поповић

ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА

Бор, 2005, 306 стр.

Живан Живковић

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Бор, 2005, 427 стр.

Живан Живковић, Милан Јелић, Немања Поповић, Шефик Мухић

СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Бор, 2004, 431 стр. (ИСБН 86-84155-08-4)

Милан Јанић

МАТЕМАТИКА

(I и II)

Бор, 2003, 387 стр. (ИСБН 86-80987-65-1)

Живорад Милићевић, Радмило Николић

ОСНОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА РУДНИКА

Бор, 2003, 313 стр. (ИСБН 86-80987-22-0)

Живан Живковић, Немања Поповић, Милан Јелић

УПРАВЉАЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ И РАЗВОЈЕМ

Бор, 2003, 360 стр. (ИСБН 86-84155-04-1)

Миодраг Страк, Мирољуб Јевтић

ПРАКТИКУМ РАЧУНАРСКИХ ВЕЖБИ ИЗ ОСНОВА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ

примена пакета МАТЛАБ

Бор, 2002, 71 стр.

Рајко Аћић, Недељко Магдалиновић, Милан Трумић, Љубиша Шутуловић

ОДВОДЊАВАЊЕ И ЈАЛОВИШТА

Наука, Београд, 2001, 154 стр. (ИД: 90134028)

Милан Арсеновић, Ана Костов

КОНТИНУАЛНО ЛИВЕЊЕ ПРОФИЛА МАЛИХ ПОПРЕЧНИХ ПРЕСЕКА

Бор, 2001, 204 стр. (ИСБН 86-7621-089-6)

Љубица Иванић, Благоје Кочовски

РАФИНАЦИЈА РАСТОПА БАКРА И БАКАРНИХ ЛЕГУРА

Бор, 2001, 137 стр. (ИСБН 86-80987-15-9)

Светлана Несторовић

СИНТЕРМЕТАЛУРГИЈА

практикум

Бор, 2001, 82 стр. (ИД: 92969740)

Драгана Живковић, Живан Живковић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ТЕОРИЈЕ МЕТАЛУРШКИХ ПРОЦЕСА, 2 ДЕО

Термодинамика раствора, термодинамика дефеката у

кристалима, кинетика металуршких реакција

Бор, 2001, 278 стр. (ИСБН 86-80987-15-8)

Љубица Иванић

ЛИВАРСТВО

Бор, 2000, 405 стр. (ИСБН 86-80987-14-Х)

Мирјана Рајчић-Вујасиновић, Звонимир Станковић

ЕЛЕКТРОХЕМИЈА СУЛФИДНИХ МИНЕРАЛА БАКРА И ПИРИТА

Бор, 2000, 128 стр. (ИД: 81265164)

Леонида Ступаревић, Божидар Станојевић

МЕТАЛОГРАФИЈА

Наука, Београд, 2000, 413 стр. (ИД: 82802188)

Велизар Д. Станковић

ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА И ОПЕРАЦИЈЕ У МЕТАЛУРГИЈИ

Том 1 (Механика флуида и дисперзних система)

Бор, 1998, 283 стр. (ИСБН 86-80987-05-0)

Велизар Д. Станковић

ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА И ОПЕРАЦИЈЕ У МЕТАЛУРГИЈИ

Том 2 (Пренос топлоте и масе)

Бор, 1998, 317 стр. (ИСБН 86-80987-04-2)

Богољуб Димитров

ТЕОРИЈА ПРЕРАДЕ МЕТАЛА У ПЛАСТИЧНОМ СТАЊУ

Збирка задатака са изводима из теорије - Бор, 1997, 116 стр.

Драгослав Гусковић, Божидар Станојевић, Синиша Стевић

САВРЕМЕНИ ПОСТУПЦИ ДОБИЈАЊА БАКАРНИХ ЖИЦА

Бор, 1997, 100 стр.

Мирољуб Јевтић

ДИЕЛЕКТРИЧНА ЧВРСТОЋА И СТАРЕЊЕ

ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ КАБЛОВСКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ

Бор, 1997, 183 стр. (ИСБН 86-80987-02-06)

Недељко Магдалиновић

МЕЉИВОСТ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Наука, Београд, 1997, 103 стр. (ИД: 59601164)

HYDROMETALLURGY

A collection of Invited Papers Dedicated to Professor Nikola Pacovic

in Honour of his 65th Birthday

Ed. Živan Živković

1996, 87 стр.

Милан Јанић

ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ I

Бор, 1996, 623 стр.

Живан Д. Живковић, Веселин Ч.

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРОЦЕСА ТОПЉЕЊА И

КОНВЕРТОРОВАЊА У МЕТАЛУРГИЈИ БАКРА

Бор, 1996, 199 стр.

Драгана Живковић, Живан Живковић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ТЕОРИЈЕ МЕТАЛУРШКИХ ПРОЦЕСА,

1. део

Увод у металуршку термодинамику

Вор, 1994, 127 стр.

Радомир Милановић

ТРАНСПОРТ У РУДАРСТВУ

Бор, 1988, 385 стр.

Недељко Магдалиновић

УСИТЊАВАЊЕ И КЛАСИРАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

практикум

Бор, 1985, 177 стр.

Радивоје Марјановић

МЕХАНИКА I

Статика

Бор, 1985, 209 стр.

Радивоје Марјановић

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

Бор, 1985, 343 стр.

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.