Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Мапа сајта

Актуелности


- Догађаји и архива вести

- Студентске странице

- УПИС - информатор за будуће бруцоше

- Корисни линкови

- Питања и примедбе

Студијски програми


- Рударско инжењерство

- Металуршко инжењерство

- Технолошко инжењерство

- Инжењерски менаџмент

Часописи


Journal of Mining and Metallurgy

- Section A: Mining

- Section B: Metallurgy

- Serbian Journal of Management

- Рециклажа и одрживи развој

Скупови


- IOC

- ECOTER

- МКСМ

- СРТОР

О Факултету


- Основни подаци

- Историјат

- Организација

- Управа

- Деканат

- Шефови одсека и катедри

- Савет факултета

- Наставно-научно веће

- Особље

- Наставно особље

- Редовни професори

- Ванредни професори

- Доценти

- Наставници страног језика

- Асистенти

- Сарадници у настави

- Допунски радни однос

- Ненаставно особље

Помоћно особље у настави

Секретаријат

- Библиотека

- Седнице Савета, ННВ и  Изборног већа

- Извештаји, одлуке  и  остала документа

- Статистички подаци

- Локација и просторни план Факултета

Настава


- Студијски програми

- Рударско инжењерство

- Металуршко инжењерство

- Технолошко инжењерство

- Инжењерски менаџмент

- Распоред часова

- Распоред испита

- Библиотечки фонд

- Корисне информације

- Врсте и нивои студија

- Обим студија

- Упис на студијски програм

- Правила студија

- Школска година

- Облици активне наставе

- Оцењивање

- Испитни рокови и начин полагања испита

- Упис на вишу годину студија

- Стручна пракса

- Мировање права и обавеза студената

- Дисциплинска одговорност студената

- Завршни рад

- Престанак статуса студента

- Стручни, академски и научни називи

- Исправе о завршеним студијама

- Промоција

Научно истраживачки рад


- Резултати НИР-а

- Пројекти

- Листа пројеката које финансира МНТР

- Листа истраживача на пројектима МНТР

- Студије и елаборати

- Опрема

- Понуда услуга

- Јавни радови

Међународна сарадња


- Међународна сарадња

- Извештај о оствареној сарадња

- Уговори о сарадњи

- Међународни пројекти

- Мобилност студената

- Мобилност професора

- Научна сарадња

- Академске мреже

Издаваштво


- Часописи

- Каталог издања

- Уџбеници

- Монографије

- Електронска издања

- Зборници радова

- Нова издања

- Остале публикације

Самоевалуација


- Извештаји о самовредновању Техничког факултета у Бору

- Периодични извештаји о самовредновању Техничког факултета у Бору

- Вредновање педагошког рада наставника од стране студената

- Вредновање квалитета и компетенција дипломираних студената

- Извештај за школску 2007/2008 годину

- Вредновање резултата и квалитета научно-истраживачког рада

Акредитација


- Акредитавија Факултета као НИО

- Акредитација Факултета

- Акредитација студијских програма

- Рударско инжењерство

- Металуршко инжењерство

- Технолошко инжењерство

- Инжењерски менаџмент

- Акредитација лабораторија

Управљање квалитетом


- Мисија-Визија

- Политика квалитета

- Извештаји

Научни скупови


- International October Conference

- Еколошка истина

- Мајска конференција о стратегијском менаџменту

- Симпозијум о рециклажним технологијама и одрживом развоју

Нормативна акта


- Нормативна акта установе и органа управљања

- Пословници о раду

- Акта из области квалитета

- Акта из области наставе и научног рада

- Нормативна акта која се односе на студенте

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.