Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Saradnja sa visokoškolskim institucijama iz inostranstva Učešće u akademskim mrežama Međunarodni projekti Međunarodna razmena i mobilnost studenata i nastavnika
MeĐunarodna saradnja

Međunarodna saradnja spada u važne aktivnosti Tehničkog fakulteta u Boru, kao jedan od osnovnih postulata visokog obrazovanja i težnje ka stvaranju jedinstvene platforme visokog obrazovanja u Evropi i svetu. Aktivna međunarodna saradnja omogućuje praćenje savremenih svetskih trendova u inženjerskoj struci i nauci, što se ogleda i u broju objavljenih radova i citata na SCI listi i značajno utiče na dalji razvoj naučno-istraživačkog rada na Fakultetu.
Iako je saradnja na internacionalnom nivou postojala od samog početka razvoja Tehničkog fakulteta u Boru, naročito je intenzivirana u novije vreme, i bazira se na učešću u međunarodnim projektima, zajedničkim naučnim istraživanjima, partnerstvu kroz akademske mreže, mobilnosti studenata i nastavnika, te učešću naših nastavnika kao gostujućih profesora na stranim univerzitetima, održavanju predavanja po pozivu naših nastavnika na inostranim univerzitetima, učešću u komisijama za odbranu doktorskih radova, itd.

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.