Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Сарадња са високошколским институцијама из иностранства Учешће у академским мрежама Међународни пројекти Међународна размена и мобилност студената и наставника Мобилност наставника Мобилност студената
Међународна сарадња

Обзиром на захтеве који се постављају пред универзитетске наставнике, значајним делом се њихове компетенције, поред објављених монографија, публикованих и саопштених радова и педагошког рада са студентима, базирају и на сарадњи на интернационалном нивоу, те мобилности према иностраним високошколским установама. Наставници и сарадници Техничког факултета у Бору активни су и на овом плану, о чему сведоче њихови студијски боравци у иностранству, присутсво као визитинг професора на другим универзитетима, предавања по позиву, учешће као чланова комисија за изборе и одбране докторских радова, активно учешће на међународним пројектима, у међународним мрежама, учешће у различитим комисијама при ЕУ, и др.

 

IMG_1676IMG_1715

Професори из Албаније, БиХ, Македоније, Немачке, Црне Горе и нашег Факултета
приликом посете Немачкој – University of Applied Sciences Trier и University of Wormes,
RESITA Network & DAAD 2010. године


bec derel

Мобилност наставника у оквиру TEMPUS-DEREL пројекта – посета Техничком универзитету у Бечу (Аустрија) и TEMPUS-MCHEM пројекта – посета Универзитету у Гриничу (В.Британија) - 2011. година


Треба поменути да је Проф. др Велизар Станковић током периода 2000-2010. година више пута боравио на EPFL Лозана (Швајцарска) као гостујући професор, као и остварене бројне боравке многих наших колега широм Европе и света. Ту је и учешће истраживача са нашег факултета у Membership Committee неких европских пројеката (COST 531 и COST MP0602 – Проф.др Драгана Живковић и COST 535 – Проф. др Живан Живковић), као и учешће у неким телима европских научних комисија (COST Domain Committee for Materials, Physics and Nano Sciences – Проф. др Драгана Живковић, представник Републике Србије). 

Што се тиче пријема иностраних наставника на Технички факултет у Бору, једна од првих активности у овом смислу био је боравак Проф. Ferona Olsona – Salt Lake University, САД у оквиру Фулбрајтовог програма средином седамдесетих година XX века.

Треба навести и Bor Bussiness School, TEMPUS пројекат из 1991. године на коме је наш Факултет био координатор, а у оквиру кога је у Бору током целе школске 1991/92. године боравило и држало предавања више значајних имена светског реномеа из области науке о менаџменту.

 

IMAG2778IMAG2699

Посета ТИР-у Бор и Институту за рударство и металургију Бор – колегинице Металуршког факултета из Сиска (Хрватска) и Факултета за металургију и материјале из Зенице (БиХ)

 

У новије време, у оквируERASMUS MUNDUS external cooperation window project BASILEUS (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in cooperation with EU) на ТФ Бор је, током 2010. године, боравила Доц. Др Тамара Хољевац Гргурић, са Металуршког факултета из Сиска, Свеучилиште у Загребу (Хрватска).

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.