Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Studijski programi Rudarsko inženjerstvo Metalurško inženjerstvo Tehnološko inženjerstvo Inženjerski menadžment Raspored časova Raspored ispita Bibliotečki fond Korisne informacije Ispitna pitanja
Nastava

Na Tehničkom fakultetu u Boru, nastava se izvodi na sledećim akreditovanim studijskim programima:
Šematski prikaz vrsta i nivoa studijskih programa i stručnih, akademskih i naučnih naziv

(na slici: Šematski prikaz vrsta i nivoa studijskih programa i stručnih, akademskih i naučnih naziv)
Na pojedinim studijskim programima, nastava je organizovana kroz sledeće module:

  - Rudarsko inženjerstvo
  (na nivou osnovnih i diplomskih-master studija):
   • - Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
   • - Priprema mineralnih sirovina
   • - Reciklažne tehnologije i održivi razvoj

  - Metalurško inženjerstvo
  (na nivou osnovnih studija):
   • - Ekstraktivna metralurgija
   • - Prerađivačka metalurgija

  - Tehnološko inženjerstvo
  (na nivou osnovnih studija):
   • - Neorganska hemijska tehnologija
   • - Inženjerstvo za zaštitu životne sredine
  - Inženjerski menadžment
  (na nivou osnovnih studija):
   • - Poslovni menadžment
   • - Informatički menadžment (od 2016. god. Informacione tehnologije)

Nastavu na Tehničkom fakultetu u Boru trenutno izvodi 86 univerzitetskih nastavnika i saradnika, i to: 15 redovnih profesora, 9 vanrednih profesora, 18 docenata, 4 predavača stranog jezika, 35 asistenata, 1 asistent pripravnik i 4 saradnika u nastavi.

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.