Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Rezultati NIR Program razvoja NIR Projekti Saradnja sa privredom Tehnička i razvojna rešenja Popularizacija i promocija nauke Oprema Ponuda usluga Transfer tehnologije
Naučno istraživački rad

Tehnički fakultet u Boru u okviru svoje delatnosti, pored obrazovanja, intenzivno razvija i naučno-istraživački rad i saradnju sa privredom kao osnovnu postavku razvoja i osavremenjivanja visokoškolske nastave. Ova delatnost se samostalno realizuje u okviru Fakulteta od 1974. godine, najpre u okviru tada konstituisanih Zavoda (Zavod za rudarstvo, Zavod za Metalurgiju, Zavod za Mašinstvo i Zavod za neorgansku tehnologiju) za obavljanje naučno-istraživačkog rada, a kasnije na nivou celog fakulteta, koji se trenutno u organizacionom smislu posmatra kao jedinstvena naučno-istraživačka jedinica.

Fakultet je 2015. godine treći put zaredom (prethodno 2007. i 2011.) akreditovan za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

O dosadašnjem naučno-istraživačkom radu na Tehničkom fakultetu u Boru najbolje govori podatak da je u pedesetogodišnjem periodu – od 1961. do 2011. godine, urađeno 1177 nacionalnih projekata finansiranih od strane privrede i odgovarajućih državnih institucija, 13 međunarodnih projekata, objavljeno 407 radova u časopisima međunarodnog značaja (JCR), te valorizovano 12 tehničko-razvojnih rešenja i patenata. O kvalitetu navedenog svedoči i broj citata radova naših istraživača u časopisima sa SCI liste, koji raste iz godine u godinu – npr., za 2009. godinu - 107 i za 2010. godinu - 146.

U periodu od 2007. godine do 2016. godine, Tehnički fakultet u Boru je ostvario svoje prisustvo na 235 domaćih i 62 inostrana projekata, kao i na 127 projekata iz privrede. Takođe, u ovom periodu publikovano je i 404 radova u domaćim i 602 rada u inostranim časopisima uz ukupno ostvarenu citiranost u časopisima sa impakt faktorom (JCR lista) od 2189 citata.Pregled broja projekata i radova u periodu od 2007. do 2016. godine

U okviru naučno-istraživačke delatnosti, Fakultet obavlja i razvija naučni rad samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim institucijama i privredom na nacionalnom i međunarodnom nivou, i to u oblasti fundamentalnih i primenjenih istraživanja, izrade projekata, elaborata, revizija i recenzija, pripreme i izrade tehničke dokumentacije i tehničkih pregleda, kao i usavršavanja postojećih i novih naučnih dostignuća u oblasti rudarstva, metalurgije, neorganske tehnologije, inženjerskog menadžmenta, i srodnih oblasti.

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.