Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Резултати НИР-а Програм развоја НИР Пројекти Сарадња са привредом Техничка и развојна решења Популаризација и промоција науке Опрема Понуда услуга Трансфер технологије
Научно истраживачки рад
СПИСАК ТЕХНИЧКИХ И РАЗВОЈНИХ РЕШЕЊА (М80) АУТОРА СА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ

 

1. Д. Кржановић, З. Вадувесковић, М. Жикић, Р. Пантовић, С. Стојадиновић, Н.Вушовић:


”Битно побољшање искоришћења расположивих геолошких резерви лежишта јужни ревир Мајданпек у ново дефинисаној оптималној контури копа применом софтверских пакета Whittle и Gemcom“
Пројекат: TR 33038
Категорија резултата: M84

 

2. Р.Станојловић, М.Трумић, Ј. Соколовић, Н.Станчев:


”Технолошки поступак флотацијске концентрације бакра и племенитих метала из прелива и песка хидроциклона при преради богате руде бакра РБ Бор“
Пројекат: TR 33038 и TR 33007
Категорија резултата: M83

 

3. С. Иванов, Д. Гусковић, Љ.Иванић, С.Несторовић, Б. Марјановић, С.Младеновић, И.Марковић:


”Побољшање својстава материјала за израду кокила за ливење злата и других племенитих метала”
Пројекат: TR 34003
Категорија резултата: M84

 

4. С. Несторовић, Љ.Иванић, Д.Марковић, М. Рајчић-Вујасиновић, С.Иванов, И. Марковић, В. Грекуловић:


”Нови материјал Cu-Ag побољшаних својстава механизмом ојачавања жарењем”
Пројекат: TR 34003
Категорија резултата : M82

 

5. Л.Гомиџеловић, А.Костов, Д.Живковић, Н.Талијан, В.Ћосовић, Р.Тодоровић:


Еколошки безоловни лемови типа Au2-8Ga25-40In12-48Sb25-40”
Пројекат: TR34005 и OI 172037
Категорија резултата: M82

 

6. А.Костов, Д.Живковић, Р.Тодоровић, А.Милосављевић, Л.Гомиџеловић, Е.Пожега, Љ.Тодоровић:


Напредни shape memory CuZnAl материјал за мултифункционалну примену”
Пројекат: TR34005 и OI 172037
Категорија резултата: M82

 

7. М.Ћирковић, Н.Штрбац, И.Михајловић, А.Ивановић:


Пилот постројење за испитивање прераде нестандардних концентрата бакра”
Пројекат: TR19030
Категорија резултата: M83


8. Н.Штрбац, И.Михајловић, М.Сокић, Б.Марковић, М.Ћирковић:


Побољшан технолошки поступак прераде нискоквалитетних концентрата бакра са повишеним садржајем токсичних елемената”
Пројекат: TR19030
Категорија резултата: M84


9. Д. Живковић, Б. Марковић, Д. Манасијевић, В. Ћосовић, М. Сокић, Н.Штрбац:


"Еколошки безоловни лем BiCuNi за високотемпературну примену”
Пројекат: ON 172037, TR34032
Категорија резултата: M82


10. Н. Штрбац, И. Михајловић, А. Митовски, М. Сокић, Д. Живковић, Б. Марковић:


"Развој технологије за прераду флотацијске јаловине применом комбинованог пирометалуршког и хидрометалуршког поступка у циљу добијања бакра и заштита животне средине”
Пројекат: TR34032, ON 172037
Категорија резултата: M84


11. С. Несторовић, Д. Марковић, И. Марковић


"Побољшање својстава синтерованих материјала на бакарној основи применом ојачавајућег жарења”
Пројекат: TR19018
Категорија резултата: M82


12. С. Несторовић, Љ. Иванић, Д. Гусковић, Д. Марковић, И. Марковић


"Механизам ојачавања жарењем у функцији добијања ливене Cu-Au легуре побољшаних својстава”
Пројекат: TR34003
Категорија резултата: M82


13. Мирослав Сокић, Бранислав Марковић, Владислав Матковић, Нада Штрбац, Драгана Живковић, Александра Митовски, Васо Манојловић


"Хидрометалуршки поступак прераде полиметаличних Cu-Zn-Pb сулфидних концентрата лужењем раствором сумпорне киселине и натријум-нитрата при стандардном притиску”
Пројекат: TR34023
Категорија резултата: M83


14. Драгана Живковић, Љубиша Балановић, Драган Манасијевић, Лидија Гомиџеловић, Владан Ћосовић, Надежда Талијан, Нада Штрбац


"Безоловни лемови на бази алуминијума и цинка за примену у електротехници и електроници”
Пројекат: ON172037
Категорија резултата: M82


15. Љубиша Балановић, Драгана Живковић, Драган Манасијевић, Лидија Гомиџеловић, Ана Костов, Александра Митовски, Душко Минић, Радиша Тодоровић


"Вишекомпонентни еколошки Sn-Zn-Ga и Sn-Zn-Ga-Al лемови”
Пројекат: ON172037
Категорија резултата: M82

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.