Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Основни подаци Историјат Организација Управа Особље Библиотека Збирни преглед броја библиотечких јединица Минералошка збирка Седнице Савета, ННВ и  Изборног већа Извештаји, одлуке  и  остала документа Локација и просторни план Факултета Информатор о раду
О Факултету

Технички факултет у Бору има заједничку библиотеку са читаоницом за све студијске програме. Библиотека поседује стручну литературу (књиге, монографије, уџбенике, приручнике, енциклопедије, речнике, часописе) из научних области које се изучавају на факултету и сродних области. Литература се набавља према потребама наставних програма и научноистраживачког рада. Континуирано се прати нова стручна литература домаћих издавача, института и факултета, као и издања из региона. Библиотека набавља и најновије стране књиге, у складу са потребама студијских програма.
У библиотеци Факултета су стално запослена два библиотекара са високом стручном спремом и један књижничар са средњим образовањем. Библиотека располаже са укупним простором од 81m2 за читаонички простор и смештај библиотечког фонда. Коришћење библиотеке обезбеђено је 12 часова дневно.

Укупни фонд библиотеке, без часописа, је 19397 јединица. Овај број обухвата и 1237 дипломских и магистарских радова и докторских дисертација.
Библиотека набавља штампане часописе према захтевима катедри. Укупни фонд часописа је 12443 јединица. Страни часописи су куповани у ранијем периоду, а од 2003. године користе се у електронској форми преко сервиса КоБСОН. За претраживање база података студентима у библиотеци су на располагању 10 рачунара са приступом Интернету брзином од 1Gbps. Студенти могу приступити овим базама и преко рачунара у рачунарским учионицама, а наставници са рачунара у кабинетима или са својих кућних рачунара. Преко КоБСОН-а  и других интернет сервиса корисницима су доступне и књиге у електронској форми и каталози свих домаћих и светских библиотека.
Библиотека обавља међубиблиотечку позајмицу у земљи, а позајмицу из иностранства обезбеђује преко Универзитетске библиотеке у Београду. Одређени број уџбеника и практикума се може купити у скриптарници факултета.

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.