Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Osnovni podaci Istorijat Organizacija Uprava Osoblje Biblioteka Zbirni pregled broja bibliotečkih jedinica Mineraloška zbirka Sednice Saveta, NNV i  Izbornog veća Izveštaji, odluke  i  ostala dokumenta Lokacija i prostorni plan Fakulteta Informator o radu
O Fakultetu

Tehnički fakultet u Boru ima zajedničku biblioteku sa čitaonicom za sve studijske programe. Biblioteka poseduje stručnu literaturu (knjige, monografije, udžbenike, priručnike, enciklopedije, rečnike, časopise) iz naučnih oblasti koje se izučavaju na fakultetu i srodnih oblasti. Literatura se nabavlja prema potrebama nastavnih programa i naučnoistraživačkog rada. Kontinuirano se prati nova stručna literatura domaćih izdavača, instituta i fakulteta, kao i izdanja iz regiona. Biblioteka nabavlja i najnovije strane knjige, u skladu sa potrebama studijskih programa.
U biblioteci Fakulteta su stalno zaposlena dva bibliotekara sa visokom stručnom spremom i jedan knjižničar sa srednjim obrazovanjem. Biblioteka raspolaže sa ukupnim prostorom od 81m2 za čitaonički prostor i smeštaj bibliotečkog fonda. Korišćenje biblioteke obezbeđeno je 12 časova dnevno.

Ukupni fond biblioteke, bez časopisa, je 19397 jedinica. Ovaj broj obuhvata i 1237 diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija.
Biblioteka nabavlja štampane časopise prema zahtevima katedri. Ukupni fond časopisa je 12443 jedinica. Strani časopisi su kupovani u ranijem periodu, a od 2003. godine koriste se u elektronskoj formi preko servisa KoBSON. Za pretraživanje baza podataka studentima u biblioteci su na raspolaganju 10 računara sa pristupom Internetu brzinom od 1Gbps. Studenti mogu pristupiti ovim bazama i preko računara u računarskim učionicama, a nastavnici sa računara u kabinetima ili sa svojih kućnih računara. Preko KoBSON-a  i drugih internet servisa korisnicima su dostupne i knjige u elektronskoj formi i katalozi svih domaćih i svetskih biblioteka.
Biblioteka obavlja međubibliotečku pozajmicu u zemlji, a pozajmicu iz inostranstva obezbeđuje preko Univerzitetske biblioteke u Beogradu. Određeni broj udžbenika i praktikuma se može kupiti u skriptarnici fakulteta.

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.