Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Основни подаци Историјат Организација Управа Особље Библиотека Минералошка збирка Седнице Савета, ННВ и  Изборног већа Извештаји, одлуке  и  остала документа Локација и просторни план Факултета Информатор о раду
О Факултету
Историјат

Технички факултет у Бору основан је 1961. године као Рударско-металуршки факултет са два одсека – рударским и металуршким. Одлуку о оснивању донео је Народни одбор Среза Зајечар 17. маја 1961. године. На предлог Савета Универзитета у Београду ову одлуку је 15. јуна 1961. године потврдило Извршно веће Народне републике Србије. Исте године, 3. октобра, Факултет у Бору почео је са радом као самостална установа у оквиру Универзитета у Београду.


Одлука о оснивању факултета тадашњи изглед зграде факултета прва издата диплома

Одлука о оснивању факултета, тадашњи изглед зграде факултета и прва издата диплома


Настава на Факултету је 1961. године отпочела на четири смера: на рударском одсеку на смеру за експлоатацију лежишта минералних сировина и смеру за припрему минералних сировина, а на металуршком одсеку на смеру за екстрактивну металургију и смеру за прерађивачку металургију. Године 1971. са радом је отпочео и смер за машинство у рударству и металургији. Променом Статута Факултета 1977. године смер за машинство у рударству и металургији је прерастао у машински одсек са смеровима: машинство у рударству и машинство у металургији. Исте године од надлежних републичких органа је добијена сагласност за отварање два нова одсека: одсека за неорганску технологију и одсека за више образовање радника. Овако проширена делатност Факултета, коју је пратио одговарајући научно-истраживачки рад, довела је до нужне промене назива Факултета у Технички факултет у Бору. Овај назив Факултет носи од децембра 1978. године.

Године 1985. укинут је одсек за више образовање радника и прекинут упис на машинском одсеку, који је потпуно престао са радом 1992. године. Променом Статута Факултета 2002. године отворени су нови одсеци на Факултету, и то: одсек за индустријски менаџмент, одсек за индустријску информатику и одсек за електромашинство. Године 2007. прекинут је упис на одсеку за електромашинство, а 2008. године и на одсеку за индустријску информатику.

Последипломске студије се на Факултету организују од школске 1974/75. године у виду специјалистичких и магистарских студија и израде и одбране докторских дисертација.

Године 2007. Факултет је акредитован као научно-истраживачка организација у области техничко-технолошких наука – металургија, рударство, технологија и менаџмент, чиме је испунио услове за пријаву акредитације докторских студија.
Године 2008. Факултет је поднео пријаву за акредитацију студијских програма: рударско инжењерство (основне академске и дипломске академске студије), металуршко инжењерство (основне академске, дипломске академске и докторске академске студије), технолошко инжењерство (основне академске, дипломске академске и докторске академске студије) и инжењерски менаџмент (основне академске, дипломске академске и докторске академске студије).
Године 2009. Факултет је добио акредитацију свих наведених нивоа студија у оквиру сва три студијска програма.

Први студент је на Факултету дипломирао 1965. године. Од оснивања до данас, на Факултету је дипломирало више од 2850 студената на основним академским студијама, док је на мастер академским студијама дипломирало 180 студената. Специјалистичке студије је завршило 20 студената, магистарске студије 160 студенaта, а докторске дисертације је одбранило 119 кандидата.

Дипломирани инжењери Техничког факултета у Бору данас раде као истакнути
стручњаци и научни радници у земљи и иностранству.

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.