Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Основни подаци Историјат Организација Управа Особље Библиотека Минералошка збирка Седнице Савета, ННВ и  Изборног већа Извештаји, одлуке  и  остала документа Локација и просторни план Факултета Информатор о раду
О Факултету
Организација
Шема органиѕације Техничког факултета

Факултет има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују обављање задатака и постизање циљева установе. Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада утврђени су Статутом Факултета.
Ради обављања делатности и стручних послова из своје делатности Факултет у свом саставу има следеће организационе јединице:

- наставно-научне јединице
(одсекe и катедрe) и
- ненаставну јединицу.Наставно-научне јединице су:

  Одсек за рударско инжењерство
  • - Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина
  • - Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина
  • - Катедра за минералне и рециклажне технологије
  Одсек за металуршко инжењерство
  • - Катедра за металуршко инжењерство
  • - Катедра за прерађивачку металургију
  Одсек за технолошко инжењерство
  • - Катедра за хемију и хемијску технологију
  • - Катедра за инжењерство заштите животне средине
  Одсек за индустријски менаџмент
  • - Катедра за менаџмент

Ненаставна јединица има следеће организационе делове:

  • - Кабинет декана;
  • - Општа служба;
  • - Служба за студентска питања;
  • - Служба за материјално-финансијске послове;
  • - Техничка служба;
  • - Библиотека;
  • - Информационо-комуникациони технички центар.
ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.