Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Osnovni podaci Istorijat Organizacija Uprava Osoblje Biblioteka Mineraloška zbirka Sednice Saveta, NNV i  Izbornog veća Izveštaji, odluke  i  ostala dokumenta Lokacija i prostorni plan Fakulteta Informator o radu
O Fakultetu
Organizacija
Šema organiѕacije Tehničkog fakulteta

Fakultet ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbeđuju obavljanje zadataka i postizanje ciljeva ustanove. Struktura, organizacione jedinice i njihov delokrug rada utvrđeni su Statutom Fakulteta.
Radi obavljanja delatnosti i stručnih poslova iz svoje delatnosti Fakultet u svom sastavu ima sledeće organizacione jedinice:

- nastavno-naučne jedinice
(odseke i katedre) i
- nenastavnu jedinicu.Nastavno-naučne jedinice su:

  Odsek za rudarsko inženjerstvo
  • - Katedra za podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina
  • - Katedra za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina
  • - Katedra za mineralne i reciklažne tehnologije
  Odsek za metalurško inženjerstvo
  • - Katedra za metalurško inženjerstvo
  • - Katedra za prerađivačku metalurgiju
  Odsek za tehnološko inženjerstvo
  • - Katedra za hemiju i hemijsku tehnologiju
  • - Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
  Odsek za inženjerski menadžment
  • - Katedra za menadžment

Nenastavna jedinica ima sledeće organizacione delove:

  • - Kabinet dekana;
  • - Opšta služba;
  • - Služba za studentska pitanja;
  • - Služba za materijalno-finansijske poslove;
  • - Tehnička služba;
  • - Biblioteka;
  • - Informaciono-komunikacioni tehnički centar.
PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.