Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tfbor.bg.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Основни подаци Историјат Организација Управа Особље Библиотека Минералошка збирка Седнице Савета, ННВ и  Изборног већа Извештаји, одлуке  и  остала документа Локација и просторни план Факултета Информатор о раду
О Факултету

1. Основни подаци о високошкоској установи

  • УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
   Адреса, седиште: ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 12, 19210 Бор
   ПИБ: 100629192
   Матични број: 07130210
   Телефон: 030 424 555, 030 424 556
   Факс: 030 421 078
   E-mail: office@tfbor.bg.ac.rs

2. Оснивање високошколске установе

  • Назив оснивача: Република Србија
   Назив акта о оснивању: Решење Извршног већа Народне скупштине Народне Републике Србије
   Број и датум акта о оснивању: IV бр. 378 од 15.06.1961. године
   Промене у оснивачким правима (назив првог оснивача и касније правни следбеник оснивача):
   Народна скупштина Народне Републике Србије, Влада Републике Србије
   Факултет је основан 1961. године под називом Рударско-металуршки факултет.
   Године 1978. променио је назив у садашњи – Технички факултет у Бору.

3. Власничка структура високошколске установе

  • Државни

4. Делатности високошколске установе

  а) Научна, односно уметничка поља
   • Техничко-технолошко поље
  б) Научне, односно уметничке области
   • Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент;
    Рударско инжењерство;
    Металуршко инжењерство;
    Технолошко инжењерство
  в) Уже научне, односно уметничке области
   • 1. Рударство и геологија
    2. Минералне и рециклажне технологије
    3. Екстрактивна металургија и металуршко инжењерство
    4. Прерађивачка металургија и метални материјали
    5. Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство
    6. Машинство
    7. Информатика, рачунарска техника и програмирање
    8. Математика
    9. Механика
    10. Физика
    11. Индустријски менаџмент
    12. Економија
    13. Право
    14. Друштвене науке
    15. Енглески језик
    16. Електротехника

5. Орган пословођења

  • проф. др Нада Штрбац, декан Факултета
   Датум и акт о именовању: Одлука Савета Техничког факултета у Бору, број II/2-286-3 од 28. фебруара 2017. године
   Решење о упису у судски регистар Привредног суда у Зајечару: број фи. 16/2017 од 15. марта 2017. године
   Контакт телефон: 030 424 555
   E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs

6. Лице задужено за квалитет

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.