Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tfbor.bg.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Osnovni podaci Istorijat Organizacija Uprava Osoblje Biblioteka Mineraloška zbirka Sednice Saveta, NNV i  Izbornog veća Izveštaji, odluke  i  ostala dokumenta Lokacija i prostorni plan Fakulteta Informator o radu
O Fakultetu

1. Osnovni podaci o visokoškoskoj ustanovi

  • UNIVERZITET U BEOGRADU – TEHNIČKI FAKULTET U BORU
   Adresa, sedište: VOJSKE JUGOSLAVIJE 12, 19210 Bor
   PIB: 100629192
   Matični broj: 07130210
   Telefon: 030 424 555, 030 424 556
   Faks: 030 421 078
   E-mail: office@tfbor.bg.ac.rs

2. Osnivanje visokoškolske ustanove

  • Naziv osnivača: Republika Srbija
   Naziv akta o osnivanju: Rešenje Izvršnog veća Narodne skupštine Narodne Republike Srbije
   Broj i datum akta o osnivanju: IV br. 378 od 15.06.1961. godine
   Promene u osnivačkim pravima (naziv prvog osnivača i kasnije pravni sledbenik osnivača):
   Narodna skupština Narodne Republike Srbije, Vlada Republike Srbije
   Fakultet je osnovan 1961. godine pod nazivom Rudarsko-metalurški fakultet.
   Godine 1978. promenio je naziv u sadašnji – Tehnički fakultet u Boru.

3. Vlasnička struktura visokoškolske ustanove

  • Državni

4. Delatnosti visokoškolske ustanove

  a) Naučna, odnosno umetnička polja
   • Tehničko-tehnološko polje
  b) Naučne, odnosno umetničke oblasti
   • Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment;
    Rudarsko inženjerstvo;
    Metalurško inženjerstvo;
    Tehnološko inženjerstvo
  v) Uže naučne, odnosno umetničke oblasti
   • 1. Rudarstvo i geologija
    2. Mineralne i reciklažne tehnologije
    3. Ekstraktivna metalurgija i metalurško inženjerstvo
    4. Prerađivačka metalurgija i metalni materijali
    5. Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo
    6. Mašinstvo
    7. Informatika, računarska tehnika i programiranje
    8. Matematika
    9. Mehanika
    10. Fizika
    11. Industrijski menadžment
    12. Ekonomija
    13. Pravo
    14. Društvene nauke
    15. Engleski jezik
    16. Elektrotehnika

5. Organ poslovođenja

  • prof. dr Nada Štrbac, dekan Fakulteta
   Datum i akt o imenovanju: Odluka Saveta Tehničkog fakulteta u Boru, broj II/2-286-3 od 28. februara 2017. godine
   Rešenje o upisu u sudski registar Privrednog suda u Zaječaru: broj fi. 16/2017 od 15. marta 2017. godine
   Kontakt telefon: 030 424 555
   E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs

6. Lice zaduženo za kvalitet

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.