Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Основни подаци Историјат Организација Управа Особље Наставно особље Ненаставно особље Библиотека Минералошка збирка Седнице Савета, ННВ и  Изборног већа Извештаји, одлуке  и  остала документа Локација и просторни план Факултета Информатор о раду
О Факултету

  Ненаставно особље

     Помоћно особље у настави
      - Лаборанти
       - Радмила Д. Илић
       - Јаворка С. Стошић
       - Јасмина В. Стиковић
       - Добринка П. Трујић
       - Миомир Т. Воза
       - Тамара Перишић
       - Ивана Д. Новаковић
       - Драган Б. Миленковић
       - Тијана Јовановић
       - Маја Савић
     Секретаријат
      - Општа служба
       - Виолета М. Стојановић - технички секретар
       - Саша Ј. Симоновић - возач
       - Борка С. Илић - референт писарнице и архиве
       - Наташа Миленковић - референт правних послова
      - Рачуноводство
       - Вукосав В. Антонијевић - шеф рачуноводства
       - Виолета В. Алексић - ликвидатор
       - Војка Д. Станковић - благајник
       - Бојана Јанковић - главни књиговођа
       - Данијела З. Живаљевић - референт обрачуна плата
       - Мирко В. Младеновић - референт скриптарнице
       - Адем О. Фазлијевић - магационер
       - Милош Благојевић - обрачунски радник
      - Информационо-комуникациони технички центар
       - Оливер Марковић - шеф службе
       - Предраг Р. Столић - систем администратор
       - Александар О. Јакшић - информатички техничар за софтверску подршку
      - Служба за студентска и наставна питања
       - Слободан М. Манчић  - шеф службе
       - Словенка С. Арсић - референт за студентска питања
       - Ружица С. Манић - референт за студентска питања
       - Изворинка К. Симић  - референт за студентска питања
       - Сања Живковић - референт за студентска питања
      - Библиотека
       - Горан Ж. Трумић  - шеф библиотеке
       - Саша Р. Трифуновић - књижничар
       - Милица Ницуловић - књижничар
      - Служба одржавања
       - Славко П. Голубовић - шеф службе
       - Бранко М. Димитријевић - електричар
       - Саша М. Миљковић - домар
       - Драган С. Лападатовић - државање инсталација
       - Станча Љ. Стаменковић - физички радник-курир
       - Ивана Васиљковић - хигијеничар
       - Горица Ж. Мангуловић - хигијеничар
       - Сузана Радовановић - хигијеничар
       - Верка В. Станојковић - хигијеничар
       - Александра Љ. Стојановић - хигијеничар
       - Маја Јевтић - хигијеничар

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.