Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Osnovni podaci Istorijat Organizacija Uprava Dekanat Šefovi odseka i katedri Savet fakulteta Nastavno-naučno veće Osoblje Biblioteka Mineraloška zbirka Sednice Saveta, NNV i  Izbornog veća Izveštaji, odluke  i  ostala dokumenta Lokacija i prostorni plan Fakulteta Informator o radu
O Fakultetu

Šefovi odseka i katedri su:

  Odsek za rudarsko inženjerstvo - prof. dr Milan Trumić
  • - Katedra za podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina - prof. dr Vitomir Milić
  • - Katedra za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina - prof. dr Radoje Pantović
  • - Katedra za mineralne i reciklažne tehnologije - prof. dr Milan Trumić
  Odsek za metalurgiju i inženjerstvo materijala - prof. dr Vesna Grekulović
  • - Katedra za metalurško inženjerstvo - prof. dr Vesna Grekulović
  • - Katedra za prerađivačku metalurgiju - prof. dr Dragoslav Gusković
  Odsek za tehnološko inženjerstvo - prof. dr Snežana Milić
  • - Katedra za hemiju i hemijsku tehnologiju - prof. dr Snežana Milić
  • - Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine - prof. dr Snežana Šerbula
  Odsek za industrijski menadžment - prof. dr Ivan Mihajlović
  • - Katedra za menadžment - prof. dr Ivan Mihajlović
PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.