Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Основни подаци Историјат Организација Управа Деканат Шефови одсека и катедри Савет факултета Наставно-научно веће Особље Библиотека Минералошка збирка Седнице Савета, ННВ и  Изборног већа Извештаји, одлуке  и  остала документа Локација и просторни план Факултета Информатор о раду
О Факултету
Управа

 • Надлежности и одговорности органа управљања и органа пословођења су дефинисани Статутом Факултета.

 • Орган управљања на Факултету је Савет Факултета. Чланови Савета Факултета су оснивачи, редовни и ванредни професори, три ненаставна радника и четири студента.

 • Органи пословођења Факултета су декан и продекани. Факултет има четири продекана, од којих три наставника и једног студента.

 • Стручни органи Факултета су Наставно-научно веће и Изборно веће.
 •  

   

   

   

  ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
  ©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.