Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Osnovni podaci Istorijat Organizacija Uprava Dekanat Šefovi odseka i katedri Savet fakulteta Nastavno-naučno veće Osoblje Biblioteka Mineraloška zbirka Sednice Saveta, NNV i  Izbornog veća Izveštaji, odluke  i  ostala dokumenta Lokacija i prostorni plan Fakulteta Informator o radu
O Fakultetu
Uprava

 • Nadležnosti i odgovornosti organa upravljanja i organa poslovođenja su definisani Statutom Fakulteta.

 • Organ upravljanja na Fakultetu je Savet Fakulteta. Članovi Saveta Fakulteta su osnivači, redovni i vanredni profesori, tri nenastavna radnika i četiri studenta.

 • Organi poslovođenja Fakulteta su dekan i prodekani. Fakultet ima četiri prodekana, od kojih tri nastavnika i jednog studenta.

 • Stručni organi Fakulteta su Nastavno-naučno veće i Izborno veće.
 •  

   

   

   

  PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
  ©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.