Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

АКАДЕМСКЕ МРЕЖЕ И МОБИЛНОСТ

Технички факултет у Бору је члан и неких академских мрежа, које су формиране у новије време. Тако је 2008. године основана RESITA NETWORK – Academic Entrepreneurship and Innovation network of South Eastern European Universities, која укључује универзитете из Аустрије, Албаније, БиХ, Бугарске, Хрватске, Немачке, Македоније, Румуније, Србије, Словеније и Црне Горе и функционише по покровитељством DAAD-а.

RESITA Network – слике са оснивања академске мреже у Решици (Румунија, 2008.),
Летње академије у организацији нашег факултета (Кладово, 2010.) и Семинара о предузетништву и иновацијама у Скопљу (Македонија)

2008. године формирана је и мрежа металуршких факултета у региону, тзв. МЕТNЕТ – коју чине факултети из БиХ, Бугарске, Хрватске, Немачке, Грчке, Македоније, Црне Горе, Пољске, Србије и Словеније.

Са скупова из оквира активности МЕТNЕТ мреже – посета Металуршком факултету
у Сиску (Хрватска, 2010.), Металуршко-технолошком факултету у Подгорици (Црна Гора, 2008.) и Факултету за рударство и металургију Зеница (БиХ, 2009.)

Потписивањем Декларације о привржености EURAXESS Service мрежи и Декларације о привржености одржавању EURAXESS Jobs портала, Технички факултет је и званично од 2010. године постао део Националне EURAXESS мреже која брине о мобилности истраживача. На тај начин, наша институција је постала и члан европске EURAXESS мреже и тиме се прикључила европском истраживачком простору.

За успешан научно-истраживачки рад и подизање квалитета наставе од изузетног значаја је квалитетан приступ Интернету. Факултет је прикључен на Академску мрежу Србије (АМРЕС), чиме је омогућен приступ свим значајнијим светским електронским базама података.

Остварена је и сарадња са Hawlett Packard-ом у оквируHP GET-IT програма (Graduate Entrepreneurship Training through Information Technologies) током 2007. године, а сертификован тренер за GET-IT програм на нашем факултету је Доц. др Иван Михајловић. Циљ овог програма је да омогући младим предузетницима и незапошљеним младим људима да стекну потребна знања из области информатичких технологија, која им могу помоћи у актуелним или  будућим предузетничким подухватима. Постоји могућност да у оквиру развоја GET-IT програма, Технички факултет у Бору постане Center of Exellence у Србији и окружењу, који ће руководити развојем мреже центара у Србији.

Доц.др Иван Михајловић на HP GET-IT семинару 2009. године, Женева (Швајцарска)
Међународна размена и мобилност студената и наставника

Мобилност на свим нивоима академских студија остварује се углавном захваљујући учешћу у академским мрежама и међународним пројекатима, кроз научне боравке обезбеђене за наставнике и студенте свих нивоа студија.

Мобилност наставника

Обзиром на захтеве који се постављају пред универзитетске наставнике, значајним делом се њихове компетенције, поред објављених монографија, публикованих и саопштених радова и педагошког рада са студентима, базирају и на сарадњи на интернационалном нивоу, те мобилности према иностраним високошколским установама. Наставници и сарадници Техничког факултета у Бору активни су и на овом плану, о чему сведоче њихови студијски боравци у иностранству, присутсво као визитинг професора на другим универзитетима, предавања по позиву, учешће као чланова комисија за изборе и одбране докторских радова, активно учешће на међународним пројектима, у међународним мрежама, учешће у различитим комисијама при ЕУ, и др.

Професори из Албаније, БиХ, Македоније, Немачке, Црне Горе и нашег Факултета
приликом посете Немачкој – University of Applied Sciences Trier и University of Wormes,
RESITA Network & DAAD 2010. године
Мобилност наставника у оквиру TEMPUS-DEREL пројекта – посета Техничком универзитету у Бечу (Аустрија) и TEMPUS-MCHEM пројекта – посета Универзитету у Гриничу (В.Британија) – 2011. година

Треба поменути да је Проф. др Велизар Станковић током периода 2000-2010. година више пута боравио на EPFL Лозана (Швајцарска) као гостујући професор, као и остварене бројне боравке многих наших колега широм Европе и света. Ту је и учешће истраживача са нашег факултета у Membership Committee неких европских пројеката (COST 531 и COST MP0602 – Проф.др Драгана Живковић и COST 535 – Проф. др Живан Живковић), као и учешће у неким телима европских научних комисија (COST Domain Committee for Materials, Physics and Nano Sciences – Проф. др Драгана Живковић, представник Републике Србије). 

Што се тиче пријема иностраних наставника на Технички факултет у Бору, једна од првих активности у овом смислу био је боравак Проф. Ferona Olsona – Salt Lake University, САД у оквиру Фулбрајтовог програма средином седамдесетих година XX века.

Треба навести и Bor Bussiness School, TEMPUS пројекат из 1991. године на коме је наш Факултет био координатор, а у оквиру кога је у Бору током целе школске 1991/92. године боравило и држало предавања више значајних имена светског реномеа из области науке о менаџменту.

Посета ТИР-у Бор и Институту за рударство и металургију Бор – колегинице Металуршког факултета из Сиска (Хрватска) и Факултета за металургију и материјале из Зенице (БиХ)

У новије време, у оквируERASMUS MUNDUS external cooperation window project BASILEUS (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in cooperation with EU) на ТФ Бор је, током 2010. године, боравила Доц. Др Тамара Хољевац Гргурић, са Металуршког факултета из Сиска, Свеучилиште у Загребу (Хрватска).

Мобилност студената

На Техничком факултету у Бору се чине напори да се, и поред досадашњих резултата у овој области, мобилност студената подигне на још виши ниво. Очекивања су да ће учешће нашег факултета у међународним пројектима и мрежама омогућити значајније учешће овог вида активности у побољшању квалитета и нивоа образовања.

У периоду од 2002. до 2006. године, студенти Одсека за металургију су учествовали на International Summer Course in Materials Processes (ISCMP) који се одржава на Краљевском институту за технологију у Стокхолму – Шведска.

Током 2008. године студенти свих нивоа студија студија Одсека за менаџмент су кроз учешће на пројекту PHARE – Formation of the Centre for Entrepreneurship and Intercultural Management,  имали могућност да бораве у неколико наврата на Универзитету Eftimie Murgu у Решици, Румунија и слушају предавања истакнутих професора европских универзитета.

Workshop у оквиру PHARE пројекта “Formation of the Centre for Entrepreneurship and Intercultural Management”, са ректором Универзитета Eftimie Murgu Проф. др Doinom Frundzaverde – учесници из Бора и Решице (Решица, Румунија септембра 2008. године)

ПројекатPHARE– The virtual space of knowledge – the way of integration, је такође створио могућности за краће боравке наших студената дипломских и докторских студија у партнерским институцијама у иностранству током 2009. године.

У оквиру пројекта „Академски камп одрживог развоја регије Баната“, реализовано у оквиру програма међусуседске сардње Румуније и Србије, а финансираног је од стране Европске уније, на коме је Технички факултет био регионални партнер, су учествовали и студенти нашег факултета са Одсека за рударство, а предавачи су били наставници са Универзитета из Новог Сада и Политехнике из Темишвара – Румунија.

Мобилност студената, остварује се и кроз постојеће академске мреже. Тако је као резултат реализације акционог плана RESITA Academic Network-a, у периоду од 2009. године до сад организовано више од десет летњих школа и радионица за студенте свих нивоа студија Одсека за менаџмент широм југоисточне Европе. Треба поменути да је Први семинар за студенте докторских студија (I Workshop for PhD students with topic: Business plan preparation) одржан у организацији нашег факултета септембра месеца 2009. године у Зајечару.

Детаљи са I Workshop for PhD students, Зајечар 2009. године
и III Workshop for PhD students, Timisoara, 2011. године

У оквиру истоимене мреже, финансирене од стране DAAD – немачке службе за академску размену, одабрани докторски студенти са нашег факултета, који се баве управљањем заштитом животне средине, од 2009. године бораве у Немачкој на Environmental Campus Birkenfeld, Trier University of Applied Science.

Сарадња са Факултетом за хемију и фармацију Универзитета у Регнесбургу, уз помоћ DAAD, омогућила је и мобилност за студенте доктроских студија Одсека за технологију током 2010. године.

Од октобра 2010. године, наш факултет учествује и на два TEMPUS пројекта – Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes – MCHEM и Development of Environment and Resources Engineering Learning – DEREL, што је такодје омогућило повећану мобилност и студената и академског особља у високообразовном европском простору, имајући у виду велики број универзитета учесника на оба пројекта.

Мобилност наших асистената у оквиру TEMPUS-MCHEM пројекта –
посета Универзитету у Ахену (Немачка) и Универзитету Нова Горица (Словенија – 2011. године)

Током 2011. године, остварен је и боравак доктораната са нашег Факултета на Универзитету у Бањској Бистрици (Словачка) у оквиру The National Scholarship Programme of the Slovak Republic.

Студијски боравак наших асистената на Универзитету у Бањској Бистрици (Словачка, 2011.) и на Универзитету у Регенсбургу (Немачка, 2010.)

Поред наведених боравака наших студената у оквиру постојећих међународних пројеката и академских мрежа, постојала је мобилност и у обрнутом смеру, тако да су наш Факултет посетили и докторски студенти са Универзитета у Регенсбургу (Немачка).

Информације о упису    030 422 375