Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

ИСТОРИЈАТ

Технички факултет у Бору основан је 1961. године као Рударско-металуршки факултет са два одсека – рударским и металуршким. Одлуку о оснивању донео је Народни одбор Среза Зајечар 17. маја 1961. године. На предлог Савета Универзитета у Београду ову одлуку је 15. јуна 1961. године потврдило Извршно веће Народне републике Србије. Исте године, 3. октобра, Факултет у Бору почео је са радом као самостална установа у оквиру Универзитета у Београду.

Одлука о оснивању факултета, тадашњи изглед зграде факултета и прва издата диплома

Настава на Факултету је 1961. године отпочела на четири смера: на рударском одсеку на смеру за експлоатацију лежишта минералних сировина и смеру за припрему минералних сировина, а на металуршком одсеку на смеру за екстрактивну металургију и смеру за прерађивачку металургију. Године 1971. са радом је отпочео и смер за машинство у рударству и металургији. Променом Статута Факултета 1977. године смер за машинство у рударству и металургији је прерастао у машински одсек са смеровима: машинство у рударству и машинство у металургији. Исте године од надлежних републичких органа је добијена сагласност за отварање два нова одсека: одсека за неорганску технологију и одсека за више образовање радника. Овако проширена делатност Факултета, коју је пратио одговарајући научно-истраживачки рад, довела је до нужне промене назива Факултета у Технички факултет у Бору. Овај назив Факултет носи од децембра 1978. године.

Године 1985. укинут је одсек за више образовање радника и прекинут упис на машинском одсеку, који је потпуно престао са радом 1992. године. Променом Статута Факултета 2002. године отворени су нови одсеци на Факултету, и то: одсек за индустријски менаџмент, одсек за индустријску информатику и одсек за електромашинство. Године 2007. прекинут је упис на одсеку за електромашинство, а 2008. године и на одсеку за индустријску информатику.

Последипломске студије се на Факултету организују од школске 1974/75. године у виду специјалистичких и магистарских студија и израде и одбране докторских дисертација.

Године 2007. Факултет је акредитован као научно-истраживачка организација у области техничко-технолошких наука – металургија, рударство, технологија и менаџмент, чиме је испунио услове за пријаву акредитације докторских студија.

Године 2008. Факултет је поднео пријаву за акредитацију студијских програма: рударско инжењерство (основне академске и дипломске академске студије), металуршко инжењерство (основне академске, дипломске академске и докторске академске студије), технолошко инжењерство (основне академске, дипломске академске и докторске академске студије) и инжењерски менаџмент (основне академске, дипломске академске и докторске академске студије). 

Године 2009. Факултет је добио акредитацију свих наведених нивоа студија у оквиру сва три студијска програма, као и акредитацијом 2013. године.

Први студент је на Факултету дипломирао 1965. године. Дипломирани инжењери Техничког факултета у Бору данас раде као истакнути стручњаци и научни радници у земљи и иностранству.

Информације о упису    030 422 375