Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

ОРГАНИЗАЦИЈА

Факултет има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују обављање задатака и постизање циљева установе. Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада утврђени су Статутом Факултета.

Ради обављања делатности и стручних послова из своје делатности Факултет у свом саставу има следеће организационе јединице:

 • наставно-научне јединице (одсекe и катедрe) 
 • ненаставну јединицу
Организација Факултета
Наставно-научне јединице су:
Одсек за рударско инжењерство
 • Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина
 • Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина
 • Катедра за минералне и рециклажне технологије
Одсек за металуршко инжењерство
 • Катедра за металуршко инжењерство
 • Катедра за прерађивачку металургију
Одсек за технолошко инжењерство
 • Катедра за хемију и хемијску технологију
 • Катедра за инжењерство заштите животне средине
Одсек за инжењерски менаџмент
 • Катедра за менаџмент
Ненаставна јединица има следеће организационе делове:
 • Кабинет декана
 • Општа служба
 • Служба за студентска питања
 • Служба за материјално-финансијске послове
 • Техничка служба
 • Библиотека
 • Информационо-комуникациони технички центар
Информације о упису    030 422 375