Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

САМОЕВАЛУАЦИЈА

Извештаји о самовредновању Техничког факултета у Бору

Извештај о самоевалуацији Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (2016. година – 2019. година)

Извештај о самоевалуацији (са прилозима) Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (2016. година – 2019. година)

Извештај о самоевалуацији Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (2012. година – 2017. година)

Извештај о самоевалуацији (са прилозима) Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (2012. година – 2017. година)

Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета Техничког факултета Универзитета у Београду са седиштем у Бору

Извештај о самоевалуацији Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (март 2009. године – март 2012. године)

Извештај о самоевалуацији Техничког факултета у Бору за 2008. годину

Периодични извештаји о самовредновању Техничког факултета у Бору

Први периодични извештај за школску 2009/2010 годину

Вредновање педагошког рада наставника од стране студената

Правилник о вредновању педагошког рада наставника од стране студената

Извештај за школску 2007/08 годину

Извештај о студентском вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру шк. 2008/09. године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2008/09 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2009/10 године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2009/10 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2010/11 године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2010/11 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2011/12 године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2011/12 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2012/13 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2012/13 године – мастер студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2012/13 године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2012/13 године – мастер студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2013/14 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2013/14 године – мастер студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2013/14 године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2013/14 године – мастер студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2014/15 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2014/15 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2014/15 године – докторске академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2014/15 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2014/15 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2015/16 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2015/16 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2015/16 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2015/16 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2016/17 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2016/17 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2016/17 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2016/17 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2017/18 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2017/18 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2017/18 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2017/18 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2018/19 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2018/19 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2018/19 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2018/19 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2019/20 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2019/20 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2019/20 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2019/20 године – мастер академске студије

Вредновање квалитета и компетенција дипломираних студената

Правилник о вредновању квалитета у компетенција дипломираних студената

Извештај о извршеном вредновању квалитета дипломираних студената – април 2019.

звештај о извршеном вредновању квалитета дипломираних студената – мај 2015.

Извештај о извршеном вредновању квалитета дипломираних студената – јануар 2012.

Извештај о извршеном вредновању квалитета дипломираних студената – октобар 2008.

Вредновање резултата и квалитета научно-истраживачког рада

Правилник о вредновању резултата научно-истраживачког рада

Извештај за 2007. годину

Извештај за 2008. годину

Извештај за 2009. годину

Извештај за 2010. годину

Извештај за 2011. годину

Извештај за 2012. годину

Извештај за 2013. годину

Извештај за 2014. годину

Извештај за 2015. годину

Извештај за 2016. годину

Извештај за 2017. годину

Извештај за 2018. годину

Вредновање квалитета наставне литературе

Правилник о наставној литератури

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2011/2012 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2011/2012 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2012/2013 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2012/2013 године – мастер студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2012/2013 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2012/2013 године – мастер студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2013/2014 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2013/2014 године – мастер студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2013/2014 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2013/2014 године – мастер студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2014/2015 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2014/2015 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2014/2015 године – докторске академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2014/2015 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2014/2015 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2015/2016 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2015/2016 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2015/2016 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2015/2016 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2016/2017 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2016/2017 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2016/2017 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2016/2017 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2017/2018 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2017/2018 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2017/2018 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2017/2018 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2018/2019 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2018/2019 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2018/2019 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2018/2019 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2019/2020 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2019/2020 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2019/2020 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2019/2020 године – мастер академске студије