Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

САМОЕВАЛУАЦИЈА

Извештаји о самовредновању Техничког факултета у Бору

Извештај о самоевалуацији Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (2020. година – 2023. година)

Извештај о самоевалуацији (са прилозима) Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (2020. година – 2023. година)

Извештај о самоевалуацији Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (2016. година – 2019. година)

Извештај о самоевалуацији (са прилозима) Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (2016. година – 2019. година)

Извештај о самоевалуацији Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (2012. година – 2017. година)

Извештај о самоевалуацији (са прилозима) Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (2012. година – 2017. година)

Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета Техничког факултета Универзитета у Београду са седиштем у Бору

Извештај о самоевалуацији Техничког факултета у Бору за постакредитациони период (март 2009. године – март 2012. године)

Извештај о самоевалуацији Техничког факултета у Бору за 2008. годину

Периодични извештаји о самовредновању Техничког факултета у Бору

Први периодични извештај за школску 2009/2010 годину

Вредновање педагошког рада наставника од стране студената

Правилник о вредновању педагошког рада наставника од стране студената

Извештај за школску 2007/08 годину

Извештај о студентском вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру шк. 2008/09. године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2008/09 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2009/10 године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2009/10 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2010/11 године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2010/11 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2011/12 године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2011/12 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2012/13 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2012/13 године – мастер студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2012/13 године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2012/13 године – мастер студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2013/14 године

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2013/14 године – мастер студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2013/14 године

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2013/14 године – мастер студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2014/15 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2014/15 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2014/15 године – докторске академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2014/15 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2014/15 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2015/16 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2015/16 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2015/16 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2015/16 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2016/17 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2016/17 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2016/17 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2016/17 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2017/18 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2017/18 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2017/18 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2017/18 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2018/19 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2018/19 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2018/19 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2018/19 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2019/20 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2019/20 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2019/20 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2019/20 године – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у шк. 2020/21 години – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у шк. 2020/21 години – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у шк. 2021/22 години – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у шк. 2021/22 години – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2022/23 години – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у јесењем семестру шк. 2022/23 години – мастер академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2022/23 године – основне академске студије

Извештај о педагошком раду наставника у пролећном семестру шк. 2022/23 године – мастер академске студије

Вредновање квалитета и компетенција дипломираних студената

Правилник о вредновању квалитета у компетенција дипломираних студената

Извештај о извршеном вредновању квалитета дипломираних студената – 2023.

Извештај о извршеном вредновању квалитета дипломираних студената – 2019.

звештај о извршеном вредновању квалитета дипломираних студената – 2015.

Извештај о извршеном вредновању квалитета дипломираних студената – 2012.

Извештај о извршеном вредновању квалитета дипломираних студената – 2008.

Вредновање квалитета наставне литературе

Правилник о наставној литератури

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2011/2012 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2011/2012 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2012/2013 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2012/2013 године – мастер студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2012/2013 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2012/2013 године – мастер студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2013/2014 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2013/2014 године – мастер студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2013/2014 године

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2013/2014 године – мастер студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2014/2015 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2014/2015 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2014/2015 године – докторске академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2014/2015 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2014/2015 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2015/2016 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2015/2016 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2015/2016 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2015/2016 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2016/2017 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2016/2017 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2016/2017 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2016/2017 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2017/2018 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2017/2018 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2017/2018 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2017/2018 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2018/2019 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2018/2019 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2018/2019 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2018/2019 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2019/2020 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2019/2020 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2019/2020 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2019/2020 године – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за школску 2020/2021 годину – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за школску 2020/2021 годину – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за школску 2021/2022 годину – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за школску 2021/2022 годину – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2022/2023 годину – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за јесењи семестар школске 2022/2023 годину – мастер академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2022/2023 године – основне академске студије

Извештај о студентском вредновању квалитета наставне литературе на Техничком факултету у Бору за пролећни семестар школске 2022/2023 године – мастер академске студије

Информације о упису    030 422 375