Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

АКТА ФАКУЛТЕТА

Нормативна акта установе и органа управљања

Статут Факултета

Правила заштите од пожара

Правилник о раду – пречишћен текст

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода Техничког факултета у Бору

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке на Техничком факултету у Бору (13.11.2020.)

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о коришћењу возила на Техничком факултету у Бору

Акта из области наставе и научног рада

Кодекс професионалне етике Универзитета у Београду

Правилник о научно-истраживачком раду пречишћен текст

Правилник о исплати накнада за НИР

Правилник о упису на основне студије

Правилник о упису на други и трећи степен академских студија

Правилник о студирању на основним и дипломским академским студијама

Правилник о изменама и допунама Правилника о студирању на основним и дипломским академским студијама

Правилник о студирању на докторским студијама

Правилник о докторским студијама

Правилник о изменама и допунама правилника о докторским студијама

Упутство о облику и садржају докторске дисертације

Образац – сагласност ментора

Образац – сагласност потенцијалног ментора

Образац 1.

Образац 2.

Образац 3.

Образац 4.

Правилник о завршавању студија по ЗВО

Правилник о наставној делатности

Одлука о изменама Правилника о наставној делатности

Правилник о издавачкој делатности и раду продавнице

Правилник о наставној литератури

Правилник о полагању испита

Правилник о раду библиотеке

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору-2024.год.

Obrazac 1 docent, vanredni profesor, redovni profesor

Obrazac 2 nas.str.jezika

Obrazac 3 sažetak referata

Obrazac 4 izjava o izvornosti

Правилник о извођењу приступног предавања

Измене и допуне Правилника о извођењу приступног предавања

Правилник о условима и поступку утврђивања предлога за доделу звања професор емеритус

Правилник о доношењу студијског програма

Нормативна акта која се односе на студенте

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о изборима за Студентски парламент

Правилник о раду студентског парламента

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената на Техничком факултету у Бору

Одлука о накнадама за стицање образовања и звања

Мерила за утврђивање висине школарине

Акта из области квалитета

Изјава о политици квалитета

Мисија и визија Факултета

Стратегија обезбеђивања квалитета

Допуна стратегије обезбеђивања квалитета

Основни задаци и циљеви

Правилник о обезбеђивању и унапређењу квалитета

Правилник о самовредновању

Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника

Правилник о вредновању квалитета и компетенција дипломираних студената

Правилник о вредновању резултата научно-истраживачког рада

Процедура за евиденцију присуства на послу и одржаној настави

Процедура о поступку истицања документа на сајт Факултета

Пословници о раду

Пословник о раду Савета Факултета

Пословник о раду Наставно-научног већа Факултета

Пословник о раду Изборног већа Факултета

Пословници о раду катедри

Пословник о раду катедре за подземну експлоатацију

Пословник о раду катедре за површинску експлоатацију

Пословник о раду катедре за минералне и рециклажне технологије

Пословник о раду катедре за металуршко инжењерство

Пословник о раду катедре за прераду метала

Пословник о раду катедре за неорганску технологију

Пословник о раду катедре за заштиту животне средине

Пословник о раду катедре за менаџмент

Пословник о раду катедре за природно-математичке и опште техничке науке

Родна равноправност

Одлука о именовању повереника за равноправност

План родне равноправности – 2024. година

План родне равноправности – 2023. година

Годишњи извештај о остваривању родне равноправности – 2023. година

Информације о упису    030 422 375