Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. Основни подаци о високошколској установи

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
Адреса, седиште: ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 12, 19210 Бор
ПИБ: 100629192
Матични број: 07130210
Телефон: 030 424 555, 030 424 556
Факс: 030 421 078
E-mail: office@tfbor.bg.ac.rs

2. Оснивање високошколске установе

Назив оснивача: Република Србија
Назив акта о оснивању: Решење Извршног већа Народне скупштине Народне Републике Србије
Број и датум акта о оснивању: IV бр. 378 од 15.06.1961. године
Промене у оснивачким правима (назив првог оснивача и касније правни следбеник оснивача):
Народна скупштина Народне Републике Србије, Влада Републике Србије
Факултет је основан 1961. године под називом Рударско-металуршки факултет. 
Године 1978. променио је назив у садашњи – Технички факултет у Бору.

3. Власничка структура високошколске установе

Државни

4. Делатности високошколске установе
а) Научна, односно уметничка поља
  • Техничко-технолошко поље
б) Научне, односно уметничке области
  • Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент;
  • Рударско инжењерство;
  • Металуршко инжењерство;
  • Технолошко инжењерство
в) Уже научне, односно уметничке области
  • Рударство и геологија
  • Минералне и рециклажне технологије
  • Екстрактивна металургија и металуршко инжењерство
  • Прерађивачка металургија и метални материјали
  • Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство
  • Машинство
  • Информатика, рачунарска техника и програмирање
  • Математика
  • Механика
  • Физика
  • Индустријски менаџмент
  • Економија
  • Право
  • Друштвене науке
  • Енглески језик
  • Електротехника
5. Орган пословођења

проф. др Дејан Таникић, декан Факултета
Датум и акт о именовању: Одлука Савета Техничког факултета у Бору, број II/2-326/3, 31.03.2022. године.
Решење о упису у судски регистар Привредног суда у Зајечару: број фи.47/2022. године, од 10.10.2022. године.
Контакт телефон: 030 424 555
E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs

6. Лице задужено за квалитет

доц. др Ана Симоновић
Телефон: 030 424 555
E-mail: asimonovic@tfbor.bg.ac.rs

7. Лице за заштиту личних података

Предраг Столић, асистент
Телефон: 030 424 555 локал 137
E-mail: pstolic@tfbor.bg.ac.rs

Информације о упису    030 422 375