Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Међународна сарадња спада у важне активности Техничког факултета у Бору, као један од основних постулата високог образовања и тежње ка стварању јединствене платформе високог образовања у Европи и свету. Активна међународна сарадња омогућује праћење савремених светских трендова у инжењерској струци и науци, што се огледа и у броју објављених радова и цитата на SCI листи и значајно утиче на даљи развој научно-истраживачког рада на Факултету.

Иако је сарадња на интернационалном нивоу постојала од самог почетка развоја Техничког факултета у Бору, нарочито је интензивирана у новије време, и базира се на учешћу у међународним пројектима, заједничким научним истраживањима, партнерству кроз академске мреже, мобилности студената и наставника, те учешћу наших наставника као гостујућих професора на страним универзитетима, одржавању предавања по позиву наших наставника на иностраним универзитетима, учешћу у комисијама за одбрану докторских радова, итд.

Сарадња са високошколским институцијама из иностранства

Факултет има развијену сарадњу са многобројним универзитетима у свету, што кроз заједничке пројекте и друге видове кооперације, нуди могућност студентима и наставницима Факултета да се значајније укључе у процесе мобилности карактеристичне за савремени европски и светски високообразовни простор. То, између осталог, потврђују и до сада потписани билатерални споразуми са факултетима многих универзитета из иностранства, и то:

 • Institute of Powder Metallurgy, Central South University, China
 • Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija
 • Faculty of Mines, University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, Sofia, Bulgaria
 • Faculty of Chemistry, University Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bulgaria
 • Faculty of Business and Management, University of Ruse, Bulgaria
 • Faculty of Materials Science and Engineering, The „Gheorghe Asachi“ Technical University from Iasi, Romania
 • Faculty of Engineering and Management, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 • Faculty of Economics, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 • Faculty of Mechanics and Materials Engineering, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 • Металуршки факултет у Сиску Свеучилишта у Загребу, Хрватска
 • Факултет кемијског инжењерства и технологије Свеучилишта у Загребу, Хрватска
 • Факултет за металургију и материјале Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 • Економски факултет Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 • Технолошки факултет у Бањој Луци Универзитета у Бањој Луци, РС-Босна и Херцеговина
 • Рударски факултет у Приједору Универзитета у Бањој Луци, РС-Босна и Херцеговина
 • Технолошки факултет у Зворнику Универзитета у Источном Сарајеву, РС-Босна и Херцеговина
 • Металуршко – технолошки факултет у Подгорици Универзитета у Црне Горе, Црна Гора
 • University American College Skopje, Macedonia
 • Faculty of Economy, Tirana University, Albania
 • Faculty of Chemistry, University Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bulgaria
 • Faculty of natural and technical sciences, University of Štip, Macedonia
 • Faculty of Engineering, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 • Faculty of Economics and Administrative Sciences, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 • Applied Research Center of Materials Science and Production Technologies, Instanbul Technical University, Turkey
 • University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 • Technical University of Sofia, Faculty of Management, Bulgaria
 • Business Academy Smilevski – BAS Skopje, Macedonia

Истраживачи са нашег факултета остварили су изузетну сарадњу у области научног истраживања и са колегама са следећих високообразовних институција у свету:

 • Универзитет у Осаки – Јапан
 • Институт за физику Чешке академије наука у Прагу – Чешка
 • Масариков универзитет у Брну – Чешка,
 • Универзитет у Ђенови, Одсек за хемију и индустријску хемију – Италија
 • Универзитет науке и технологије Пекинг, Кина
 • AGH у Кракову – Пољска
 • Универзитет у Паризу – Француска
 • Универзитет у Мишколцу – Мађарска
 • Универзитет у Порту – Португалија
 • CNRI Ђенова – Италија,
 • Универзитет у Гриничу, Лондон – Велика Британија
 • Технички универзитет у Бечу – Аустрија
 • Еко-кампуса у Биркенфелду Универзитета примењених наука у Триру – Немачка
 • Универзитет у Вормсу – Немачка
 • Универзитета Баја-Маре – Румунија
 • Универзитета у Регенсбургу – Немачка
 • EPFL Лозана – Швајцарска
 • Краљевски институт KTH Стокхолм – Шведска
 • Технички универзитет у Острави – Чешка
 • Цонцепт Универзитет Лондон – Велика Британија
 • Западни Универзитет у Темишвару – Румунија, итд.

Од октобра 2010. године, учешће нашег Факултета на два TEMPUS пројекта – MCHEM (координатор University of Greenwich, School of Science, UK) и DEREL (координатор University of Florence, Italy) значајно је повећало мрежу високошколских установа са којима се остварује међусобна сарадња.

Технички факултет у Бору био је и иницијатор потписивања два билатерална споразума међууниверзитетског нивоа 2010. године – између Универзитету у Београду и Универзитета у Зеници (БиХ) захваљујући дугогодишњој сарадњи са Факултетом за металургију и материјале у Зеници, као и између Универзитета у Београду и Универзитета у Пловдиву (Бугарска).

Потписани билатерални уговори о сарадњи са институцијама из иностранства и из Србије

ШКОЛСКА 2013./2014. ГОДИНА

 1. Факултет кемијског инжењерства и технологије Свеучилишта у Загребу, Хрватска
 2. Faculty of Engineering and Management, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 3. Faculty of Economics and Administrative Sciences, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 4. Рударско – геолошки факултет у Београду Универзитета у Београду, Србија
 5. Технолошко – металуршки факултет у Београду Универзитета у Београду, Србија
 6. Металуршко – технолошки факултет у Подгорици Универзитета у Црне Горе, Црна Гора
 7. Технолошки факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду, Србија
 8. Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу, Србија
 9. Факултет техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у Приштини, Србија
 10. Институт за рударство и металургију у Бору, Србија
 11. Факултет техничких наука у Новом Саду Универзитета у Новом Саду, Србија
 12. Факултет за металургију и материјале Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 13. Економски факултет Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 14. Технолошки факултет у Бањој Луци Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина
 15. Технолошки факултет у Зворнику Универзитета у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина
 16. Рударски факултет у Приједору Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина
 17. Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija

ШКОЛСКА 2012./2013. ГОДИНА

 1. Institute of Powder Metallurgy, Central South University, China
 2. Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija
 3. Faculty of Mines, University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, Sofia, Bulgaria
 4. Faculty of Chemistry, University Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bulgaria
 5. Faculty of Business and Management, University of Ruse, Bulgaria
 6. Faculty of Materials Science and Engineering, The „Gheorghe Asachi“ Technical University from Iasi, Romania
 7. Faculty of Engineering and Management, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 8. Faculty of Economics, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 9. Faculty of Mechanics and Materials Engineering, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 10. Metallurgical Faculty in Sisak, University of Zagreb, Croatia
 11. Факултет кемијског инжењерства и технологије Свеучилишта у Загребу, Хрватска
 12. Факултет за металургију и материјале Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 13. Економски факултет Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 14. Технолошки факултет у Бањој Луци Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина
 15. Рударски факултет у Приједору Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина
 16. Технолошки факултет у Зворнику Универзитета у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина
 17. Металуршко – технолошки факултет у Подгорици Универзитета у Црне Горе, Црна Гора
 18. University American College Skopje, Macedonia
 19. Faculty of Economy, Tirana University, Albania
 20. Технолошко – металуршки факултет у Београду Универзитета у Београду, Србија
 21. Рударско – геолошки факултет у Београду Универзитета у Београду, Србија
 22. Технолошки факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду, Србија
 23. Факултет техничких наука у Новом Саду Универзитета у Новом Саду, Србија
 24. Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу, Србија
 25. Факултет техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у Приштини, Србија
 26. Институт за рударство и металургију у Бору, Србија
 27. БСЦ Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију из Новог Сада, Србија

ШКОЛСКА 2011./2012. ГОДИНА

 1. Рударско – геолошки факултет у Београду Универзитета у Београду, Србија
 2. Институт за рударство и металургију у Бору, Србија
 3. Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу, Србија
 4. Технолошки факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду, Србија
 5. Факултет техничких наука у Новом Саду Универзитета у Новом Саду, Србија
 6. Технолошки факултет у Зворнику Универзитета у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина
 7. Технолошки факултет у Бањој Луци Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина
 8. Рударски факултет у Приједору Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина
 9. Економски факултет Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 10. Факултет техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у Приштини, Србија
 11. Metallurgical Faculty in Sisak, University of Zagreb, Croatia
 12. Металуршко – технолошки факултет у Подгорици Универзитета у Црне Горе, Црна Гора
 13. Факултет за металургију и материјале Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 14. Faculty of Chemistry, University Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bulgaria
 15. Faculty of natural and technical sciences, University of Štip, Macedonia
 16. Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze u Ljubljani, Slovenia
 17. Faculty of Engineering, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania

ШКОЛСКА 2010./2011. ГОДИНА

 1. Faculty of Chemistry, University Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bulgaria
 2. Рударски факултет у Приједору Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина
 3. Metallurgical Faculty in Sisak, University of Zagreb, Croatia
 4. Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу, Србија
 5. Институт за рударство и металургију у Бору, Србија
 6. Технолошко – металуршки факултет у Београду Универзитета у Београду, Србија
 7. Рударско – геолошки факултет у Београду Универзитета у Београду, Србија
 8. Факултет техничких наука у Новом Саду Универзитета у Новом Саду, Србија
 9. Технолошки факултет у Бањој Луци Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина
 10. Факултет за металургију и материјале Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 11. Faculty of Engineering, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 12. Faculty of Economics and Administrative Sciences, University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 13. Технолошки факултет у Зворнику Универзитета у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина
 14. Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze u Ljubljani, Slovenia
 15. Факултет техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у Приштини, Србија
 16. Економски факултет Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 17. Металуршко – технолошки факултет у Подгорици Универзитета у Црне Горе, Црна Гора
 18. Faculty of Mines, University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, Sofia, Bulgaria
 19. Applied Research Center of Materials Science and Production Technologies, Instanbul Technical University, Turkey

ШКОЛСКА 2009./2010. ГОДИНА

 1. Технолошки факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду, Србија
 2. Технолошко – металуршки факултет у Београду Универзитета у Београду, Србија
 3. Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу, Србија
 4. Факултет техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у Приштини, Србија
 5. Институт за рударство и металургију у Бору, Србија
 6. Металуршко – технолошки факултет у Подгорици Универзитета у Црне Горе, Црна Гора
 7. Факултет за металургију и материјале Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 8. Faculty of Metallurgy, University of Zagreb, Sisak, Croatia
 9. Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze u Ljubljani, Slovenia
 10. University „Eftimie Murgu“ Resita, Romania
 11. Faculty of Mines, University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, Sofia, Bulgaria

ПОТПИСАНИ ПЕТОГОДИШЊИ УГОВОРИ

 1. Technical University of Sofia, Bulgaria, Faculty of Management
 2. Business Academy Smilevski – BAS Skopje, Macedonia
Информације о упису    030 422 375