Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

УПРАВА

Надлежности и одговорности органа управљања и органа пословођења су дефинисани Статутом Факултета.

Органи пословођења Факултета су декан и продекани. Факултет има четири продекана, од којих три наставника и једног студента. Орган управљања на Факултету је Савет Факултета, има 27 чланова, од којих 15 бирају запослени на Факултету, 8 чланова именује оснивач (Република Србија), док 4 члана бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета, 13 чланова су из реда наставног особља и 2 из реда ненаставног особља. Стручни органи Факултета су Наставно-научно веће и Изборно веће.

Руководство Техничког факултета у Бору за мандатни период 2022-2025.

Декан Факултета
проф. др Дејан Таникић
dekan@tfbor.bg.ac.rs
Продекан за материјално-финансијско пословање
проф. др Саша Стојадиновић
prodekan.fin@tfbor.bg.ac.rs
Продекан за наставу 
проф. др Драган Манасијевић
prodekan.nas@tfbor.bg.ac.rs
Продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу
проф. др Милан Радовановић
prodekan.nir@tfbor.bg.ac.rs
Студент продекан
Тијана Мартић
studprodekan@tfbor.bg.ac.rs

Савет Факултета

Чланови Савета из реда наставника
 1. проф. др Радоје Пантовић
 2. проф. др Милан Трумић
 3. проф. др Весна Грекуловић
 4. проф. др Љубиша Балановић
 5. проф. др Ивана Марковић
 6. проф. др Марија Петровић Михајловић
 7. проф. др Ана Симоновић
 8. проф. др Ђорђе Николић
 9. проф. др Дејан Богдановић
 10. проф. др Александра Федајев
 11. проф. др Данијела Воза
 12. доц. др Дејан Петровић
 13. доц. др Ана Радојевић
Чланови Савета из реда ненаставних радника
 1. Саша Симоновић, возач-аутомеханичар
 2. Миомир Воза, стручнотехнички сарадник у лабораторији
Чланови Савета које именује оснивач (Република Србија)
 1. проф. др Милан Јанић
 2. др Стојан Митровић
 3. мр Јовица Радисављевић
 4. Горан Станковић
 5. Срђан Станојевић
 6. Милован Божовић
 7. Драган Жикић
 8. Александра Стојковић Николић
Чланови Савета из реда студената
 1. Игор Калиновић – одсек за рударско инжeњерство
 2. Милан Момчиловић – одсек за металуршко инжeњерство
 3. Марија Станковић – одсек за технолошко инжeњерство
 4. Марија Живадиновић – одсек за инжењерски менаџмент

Наставно-научно веће и Изборно веће

Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета и чине га сви наставници и асистенти, који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.

Декан је председник Наставно-научног већа Факултета по функцији. При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествује 20% представника студената, које бира Студентски парламент Факултета.

Информације о упису    030 422 375