Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЧЛАНСТВО У НСВО И УПРАВНИ ОДБОР НАТ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је Конференцију универзитета Србије (КОНУС) да мандат актуелног сазива Националног савета за високо образовање (НСВО) и Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ) истиче 4. априла 2022. године. У складу са одредбама чл. 11 ст. 4 и чл. 16 ст. 3 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), према којима КОНУС објављује јавни позив за пријављивање кандидата “најкасније у року од шест месеци пре истека мандата” чланова ових тела, потребно је да КОНУС објави јавни позив за чланство у овим телима, како би конституисање новог сазива ових тела било спроведено неометано.

Као што вам је познато, на основу чл. 11 ст. 1 т. 1 и ст. 2 Закона, КОНУС предлаже кандидатуру за избор шест чланова НСВО. КОНУС Влади Републике Србије упућује списак од 18 кандидата и то “водећи рачуна о броју студената и о броју наставника и сарадника” (чл. 11 ст. 6). Кандидати долазе из реда “истакнутих редовних професора, врхунских стручњака у звању научног саветника, односно уметника са међународно признатим радовима или осведоченим доприносом националној култури”, а њихов избор врши се уз старање о “заступљености образовно-научних, односно образовно-уметничких поља, као и заступљености универзитета” (чл. 11 ст. 1 т. 1).

Исто тако, КОНУС предлаже и кандидате за два члана Управног одбора НАТ, “из реда редовних професора универзитета” (чл. 16 ст. 2 т. 1) и то укупно шест кандидата (ст. 7).

Према одредбама чл. 10 т. 1 и чл. 13 т. 1 Статута КОНУС, Скупштина КОНУС “предлаже кандидате за републичке органе и тела за које је прописана процедура јавног позива”, а Ректорски савет “припрема предлоге о свим питањима из надлежности Скупштине”. Сходно томе, пре достављања списка кандидата Влади Републике Србије, постоји потреба за одржавањем седница Ректорског савета, а потом и Скупштине КОНУС, како би били упућени одговарајући предлози. О терминима одржавања седница Скупштине њени чланови из реда представника Универзитета у Београду биће благовремено обавештени.

У прилогу можете наћи текстове јавних позива који ће бити објављени на Интернет страницама КОНУС и Универзитета у Београду, као и обрасце за пријављивање.

Јавни позив за пријављивање за чланство у НСВО

Јавни позив за пријављивање за чланство у УО НАТ

Образац за пријављивање за чланство у НСВО

Образац за пријављивање за чланство у УО НАТ

Објављено 19.11.2021. године у 08:41 часова.
Информације о упису    030 422 375