Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За све информације у вези актуелних јавних набавки које се спроводе у оквиру Техничког факултета у Бору на располагању је контакт телефон (030) 424 555, локал 116 као и e-mail nabavka@tfbor.bg.ac.rs

План јавних набавки 2022 (31.12.2021.)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке на Техничком факултету у Бору (13.11.2020.)

Јавна набавка мале вредности број I/6-135-1

Енергетске услуге – струја

Линк ка порталу: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/14477

Објављено 02.02.2021. године у 13:36 часова.


Јавна набавка мале вредности број 01-13/2020

Набавка добара – рачунарска опрема

Линк ка порталу: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/7271

Документи:

Јавни позив (26.11.2020.)

Општи подаци о предмету јавне набавке (26.11.2020.)

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима (26.11.2020.)

Образац трошкова припреме понуде (26.11.2020.)

Модел уговора (26.11.2020.)

Упутство поњуђачима како да сачине понуду (26.11.2020.)

Објављено 26.11.2020. године у 11:47 часова.