Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

Пријављивање кандидата

Потребна документација

У прву годину студија првог степена које реализује Факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

  • сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања
  • диплому о положеном завршном односно матурском испиту
  • дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности
  • решење о признавању средњошколских исправа или потврда да је поступак започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре)

Обрасце потребне за пријаву на конкурс можете преузети са следећих линкова:

Пријавни лист

Избор студијског програма

Изјава о коришћењу личних података

Изјава за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2022/2023 године

Кандидати који се уписују кроз програм афирмативних мера достављају и додатну документацију предвиђену овим Конкурсом.
Кандидати – страни држављани приликом пријаве достављају и извод из матичне књиге рођених.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2022/23. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Накнада за пријављивање и полагање пријемног испита износи 4.000 (четири хиљаде) динара по пријављеном предмету.

Уплате се врше на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37 са позивом на број: 153

Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент, полажу пријемни испит из предмета основи економије или математика.

Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на осталим студијским програмима (Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство и Технолошко инжењерство), полажу пријемни испит по избору из једног од предмета: математика, физика, хемија или основи економије, о чему се изјашњавају приликом пријављивања на конкурс.

Кандидат може пријемни испит полагати и из више предмета, а бодоваће му се предмет на коме је остварио најбољи успех.

Информације о упису    030 422 375